Τι είναι τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε


  H Eυρωπαϊκή Ένωση το 1992 με τον κανονισμό 2081 θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς για την προστασία των ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.) και των γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) των γεωργικών προϊόντων.
  Ο παραπάνω κανονισμός έδωσε την δυνατότητα στους αγρότες, αφενός να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, με την διαφοροποιημένη γεωργική παραγωγή τους και αφετέρου να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους. Ο κανονισμός αυτός εξασφαλίζει και στους καταναλωτές την δυνατότητα να αγοράζουν συγκεκριμένα ποιοτικά προϊόντα με εγγυήσεις για την παραγωγή και την γεωγραφική καταγωγή τους.

  
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.


  
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε) νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία  πραγματοποιούνται στην συγκεριμένη οριοθετημένη περιοχή.
back-to-top
address-icon Λευκώνας Πρεσπών Φλώρινας Τ.Κ. 53077
orders-icon παραγγελίες: 697 81.82.300
phine-icon 2310 312911
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης